Προσευχή για προστασία από εχθρούς | Sugklonistiko
proseuxi-gia-prostasia-apo-extrous-740x444

Προσευχή για προστασία από εχθρούς

Smiley face
Προσευχή για προστασία από εχθρούς για να μας προστατεύει ο Κύριος. Των αοράτων εχθρών μου το άϋπνον επίστασαι, Κύριε, και της αθλίας σαρκός μου το άτονον έγνως, ο πλάσας με διό εις χείρας Σου παραθήσομαι το πνεύμα μου. Σκέπασον με πτέρυξι της σης αγαθότητος, ίνα μη υπνώσω εις θάνατον και τους νοερο...

Προσευχή για προστασία από εχθρούς για να μας προστατεύει ο Κύριος.

Των αοράτων εχθρών μου το άϋπνον επίστασαι, Κύριε, και της αθλίας σαρκός μου το άτονον έγνως, ο πλάσας με διό εις χείρας Σου παραθήσομαι το πνεύμα μου.

Σκέπασον με πτέρυξι της σης αγαθότητος, ίνα μη υπνώσω εις θάνατον και τους νοερούς οφθαλμούς μου φώτισον, εν τη τρυφή των θείων λόγων Σου και διέγειρόν με εν καιρώ ευθέτω προς σην δοξολογίαν, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

Διαβάστε περισσότερα

×